Wyniki ankiety na mapie


  • Mapa informuje o liczbie osób, które wskazały dany dekanat lub miejscowość jako miejsce gdzie chciałyby dołączyć do stabilnej grupy wiernych proszących władze kościelne o celebracje Mszy w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego. Ikoną modlącej postaci oznaczone są dekanaty, gdzie przynajmniej 5 osób wskazało na chęć starań o tradycyjną Mszę. 
  • Dodatkowo, ikoną krzyża oznaczone są te miejsca, gdzie ogłaszają się liderzy grup Summorum Pontficum. 
  • Mapa nie jest aktualizowana automatycznie po wypełnieniu ankiety.